Strukturer

Dessa strukturer är tillverkade av Lucky International, Indien.

Strukturerna nedan har tillverkats av Architen Landrell i UK.

Dessa strukturer och solsegel har tillverkats av Eugreb i Portugal.