Ultraljud

Ultraljud är ett ljud som accelererar ner till ett ”Sonotrode”-verktyg, vilket resulterar i en mekanisk hammareffekt. Detta bultande genererar värme i de flesta material.

Ultraljud är en annan teknologi för att sammanfoga plastmaterial.

Värmen behöver först tränga igenom det första lagret för att kunna sammanfoga det andra lagret.

Fördelar med ultraljud:

+ Kan användas för material som inte är dielektriska
+ Användbart för detaljerad svetsning

Nackdelar med ultraljud:

– Teknologin skapar ett högt skarpt ljud
– Det är svårt att svetsa fler än två materiallager utan att skada ytan av materialet och orsaka brännskador