TD 200-500

Forsstroms TD-maskin (5-12 kW) är den minsta av våra längsgående maskiner.

Det fria utrymmet bakom elektroden är 520 mm. Vi levererar svetsbordet i valfri längd beroende på storleken på de produkter som skall tillverkas i maskinen. Bordet kan vara plant eller försett med 1-2 längsgående mindre lådor för materialförvaring.

TD-maskinen är lämplig för tillverkning av produkter i större storlek med raka svetsfogar, som till exempel tält, presenningar, lastbilskapell, solskydd och reklamskyltar, tack vare möjlighet att positionera materialet på svetsbordet och förprogrammera maskinen till att automatiskt utföra svetsarbetet utmed hela materialets längd.

  • Vår minsta längsgående maskin
  • Bord av valfri längd med eller utan liten låda
  • För produkter i större storlek med raka fogar