TDO 300-800

This is a photo of our hanging TDO, TDO XY gantry high freuqneyc welding machine

TDO (8-20 kW) består av en hängande HF-generator med svetspress

Modellen tillverkas i stationär eller längsgående variant. Det hängande maskinhuvudet ger obegränsat utrymme på alla sidor av maskinen, vilket gör modellen lämplig för stora materialvolymer, vilket kan vara fallet vid produktion av till exempel större tält och strukturer.

Den stationära modellen passar bra till tillverkning av produkter som kräver ett stort antal svetsmoment, till exempel detaljer på tält. Den längsgående modellen passar för stora produktionsserier med långa raka svetsfogar, tack vare snabb maskinförflyttning och möjlighet att programmera svetscykler och förflyttning till ett automatiskt svetsförlopp.

Modellen kan även utrustas med möjlighet till lateral justering av maskinhuvudet (upp till +/- 0,5 m) och 360° vridning, vilket innebär tidsvinster tack vare minskad materialhantering.

  • Hängande maskin – förenklad hantering av stora materialvolymer
  • Kan förses med justerbart maskinhuvud
  • Stationär eller längsgående

Forsstrom TDO Gantry

Hängande HF-svetsmaskin TDO Gantry