TDP 200-500

This ia picture of our machine model TDP.

TDP är en längsgående maskin bestående av ett TD-stativ utrustat med en eller två plattformar monterade på sidan av maskinen.

Svetsbordets längd anpassas till kundens önskemål. Operatören arbetar på plattformen bakom maskinen och åker med den vid förflyttning utmed bordet. Manöverpanelen är monterad på en svängbar arm.

TDP (5-12 kW) passar till stora produkter med långa, raka svetsfogar, som exempelvis tält, presenningar, lastbilskapell och reklamskyltar. Många av våra kunder som tillverkar tunga produkter har placerat sin maskin i anslutning till ett separat materialbord för att underlätta materialhantering. Detta förfarande möjliggörs tack vare att operatören är placerad bakom maskinen.

  • Plattformar för operatören
  • För större och tyngre produkter
  • Kan kompletteras med separat materialbord