TDW 200-1000

Forsstroms TDW-maskin (5-25 kW) är en av våra mest populära modeller och ingår i vårt maskinsortiment sedan över 25 år.

Det är en större längsgående maskin med valfri bordslängd och har ett fritt utrymme på 785 mm bakom elektroden. Svetsbordet är utrustat med en stor låda för materialförvaring.

TDW är lämplig för produkter i stort format med långa raka svetsfogar, som exempelvis tält, lastbilskapell och billboards och för stora produktionsserier, tack vare snabb maskinförflyttning och möjlighet att förprogrammera svetscykler och maskinförflyttning till ett automatiskt svetsförlopp.

  • Stor längsgående maskin
  • Populär klassiker med brett användningsområde
  • Effektiv tillverkning av produkter i stora serier

Forsstrom TDW