Prestanda, kvalitet och säkerhet

En stark, effektiv och högkvalitativ maskin

En av våra kunder beskrev sin Forsstrom-maskin som en arbetshäst – trots att den användes mycket intensivt i produktionen tycktes den aldrig bli trött. Det är just det vi vill erbjuda: en stark, effektiv och högkvalitativ maskin som håller år efter år!

Starka svetsfogar

Förutom en stark maskin får en Forsstrom-kund också ett starkt och hållbart svetsresultat. Våra maskiner ger en av de absolut mest hållfasta svetsfogarna på marknaden.

Säkerhet

Vi anser att kvalitet kan mätas i funktionalitet och säkerhet. Därför strävar vi även efter att göra våra maskiner så användarvänliga och säkra som möjligt. Det skall inte vara svårt att använda våra maskiner och tillbehör, inte ens för en oerfaren operatör, och man skall känna sig trygg när man arbetar med en Forsstrom-maskin.

Våra maskiner är säkra och vi har alltid funktionalitet och användarvänlighet i åtanke när vi integrerar säkerheten i maskinerna.

Ergonomi

Kontrollpanelen har en funktionell layout med lättillgängliga knappar som är placerade på ergonomiskt bra sätt. Maskinerna arbetar med en låg ljudnivå. Svetsborden är konstruerade så att det är enkelt för operatören att hantera svetsmaterialet. Maskinens elektrodhållare är utrustad med ett pneumatiskt verktygslås för att kunna göra verktygsbyten snabbt och enkelt.

Vi erbjuder även ett stort antal branschspecifika tillbehör, som är särskilt framtagna för att underlätta och effektivisera arbetet med den specifika slutprodukten.