Svetstips

Våra bästa svetstips

Det är enkelt att svetsa i en Forsstrom HF-svetsmaskin. Men, det finns några tips och tricks som hjälper dig att få ett bättre svetsresultat. Nedan ser du några av våra bästa svetstips som hjälper dig att bli ännu bättre.

Har du några svetstips som du vill dela med dig av? Skicka ett mejl till sales@forsstrom.com

Använder du rätt svetsverktyg?

Olika typer av elektroder passar till olika slags tillverkning och rätt elektrod är avgörande för ett bra svetsresultat. På vår hemsida kan du läsa om de flesta av de svetsverktyg som vi tillverkar. För att uppnå bästa möjliga resultat med en Forsstrom-maskin är det viktigt att använda en elektrod som är avsedd för den specifika produkt som du tänker tillverka.

Läs mer

Satsa på utbildning!

Utbildning och kunskap höjer kvaliteten på slutprodukten. Se till att dina operatörer är motiverade och kvalificerade för det arbete de ska utföra. Forsstrom HF Demo Center erbjuder kompetenshöjande kurser i svetsteknik. Längd och innehåll kan i stor utsträckning anpassas till just dina behov.

Läs mer om kurserna som vi erbjuder på Forsstrom HF Demo Center.

Det säkra före det osäkra!

Om brännmärken uppstår när du svetsar, sänk effekten med 20% och öka svetstiden med 20% för att minska eller undvika brännmärken.

Inga glänsande svetsfogar, tack!

Ibland får svetsade reklamskyltar och liknande en oönskad glans orsakad av kontaktytan under elektroden. Du kan avhjälpa problemet genom att täcka bordsytan under verktyget med vit maskeringstejp.

Fastnar materialet på elektroden?

Om du svetsar med en standardelektrod och märker att materialet fastnar på elektroden, kan du ta elektroden ur hållaren, ställa dig en bit bort från maskinen och spreja elektrodytan med rikligt med silikon (slutkundens godkännande krävs för detta förfarande) samt polera elektroden med en torr trasa. Detta kommer att underlätta svetsningen och förhindra att materialet fastnar på elektroden. Upprepa denna procedur vid behov.