Elektrod

Verktyget som används för att sammanfoga materialet kallas en elektrod.

Vi tillverkar vanligtvis elektroder i aluminium. Formen och måtten på elektroden begränsas delvis av maskinens maximala svetseffekt, som i sin tur bestämmer den maximala svetsytan per svetscykel och delvis av vilken typ av tillverkning den ska användas till. Det är mycket viktigt att välja rätt typ av elektrod för att kunna göra en bra svets!

Läs mer om våra elektroder och andra tillbehör.