Lös elektrod

This is a picture showing a supplementary welding tool, used underneath a press plate.

Lösa elektroder monteras inte i elektrodhållaren vid användning, utan placeras löst under ett verktyg som är monterat i elektrodhållaren.

Beroende på den lösa elektrodens storlek, används antingen en pressplatta eller en standardelektrod vid svetsning. Lösa elektroder är praktiska om svetsytan har en speciell form eller storlek som inte kan skapas med hjälp av ett verktyg som monteras i elektrodhållaren.

Ibland är det även lättare att positionera elektroden på materialet än att flytta materialet till rätt position under elektroden.