Impuls

Impuls är en teknologi där elektrisk ström går genom ett stålband täckt med PTFE-tejp.

Impuls är en annan teknologi för att sammanfoga plastmaterial.

Strömnivån genererar värme som överförs mekaniskt till materialet.

Fördelar med impulssvetsning:

+ Kan användas för material som inte är dielektriska

Nackdelar med impulssvetsning:

– Svetsen är begränsad till verktygets maximala längd (normalt aldrig längre än 6 meter) – om impuls inte används som ett tillbehör på en Forsstrom-maskin där längden begränsas av maskinens fulla bordslängd
– En negativ effekt med denna teknologi är att stålbandet blir betydligt varmare i ändarna av stålbandet, vilket kan orsaka brännskador på känsliga material