Impulssvetsenhet

This is a photo of the impulse welding unit used in a Forsstrom HF-welding machine.

Impulssvetsenhet för material som inte reagerar med HF.

Impulssvetsenhet är ett komplement som både Forsstroms längsgående och stationära maskiner kan utrustas med för att kunna svetsa tunna material som inte reagerar med HF och som traditionellt svetsas med impuls eller direktvärme. Dessa material används ofta för att tillverka reklamskyltar och vissa typer av solskydd, etc.

Impulssvetsenheten är integrerad i maskinen och betjänas med samma kontroller som maskinen i övrigt, vilket innebär att det är enkelt för operatören att lära sig hantera den och endast lite extra utbildning av personal behövs.

För impulssvetsenheten används samma verktygsfäste som på våra vanliga HF-elektroder, vilket innebär snabba och enkla verktygsbyten samt att det är möjligt att få flera olika svetsbredder i samma maskin.

En HF-maskin utrustad med impulssvetsenhet blir ett komplett system där användaren får det bästa av flera tekniker och slipper att investera i flera maskiner för att svetsa samtliga material.

En längsgående Forsstrom HF-maskin utrustad med impulssvetsenhet innebär en möjlighet att svetsa längs hela banans längd på samma sätt med både HF- och impulssvetsning.