Nytänkande och lyhördhet

Nytänkande – vi provar gärna nya idéer!

Det är Forsstroms ambition att alltid erbjuda våra kunder en totallösning för deras specifika typ av produktion – och det är just det vi gör. Vi är stolta att kunna erbjuda maskiner av högsta kvalitet och prestanda. Efter mer än 50 år i branschen har vi en mycket god kunskap om HF-teknologin och de förutsättningar som gäller för svetsproduktion i industrimiljö.

Produktutveckling

Forsstroms produktutveckling fortsätter framåt, ofta som ett resultat av nära samarbete med våra kunder och lokala representanter. De ger oss ovärderlig information om de behov som finns på marknaden; information som sedan omarbetas till tekniska lösningar för våra kunder. Många av våra mest innovativa maskinlösningar har kommit till på just detta sätt.

Nya idéer

På Forsstrom provar vi gärna nya idéer! För oss har det alltid varit viktigt med nytänkande och innovation. Produktutvecklingen på Forsstrom pågår kontinuerligt och både vår avdelning för utveckling och för programmering finns på huvudkontoret i Lysekil, Sverige. Vi får kontinuerlig feedback från våra kunder, representanter och våra egna säljare och tekniker på fältet. Denna återkoppling är ovärderlig för oss. Vi vill veta vad våra kunder tycker – både vad de anser är bra och vad de tycker skulle kunna vara bättre. Flera av våra maskinmodeller, tillbehör och mjukvaruprogram har kommit till just genom att vara lyhörd för marknaden. Vi anser att detta är det bästa sättet att utvecklas.

Vill du veta mer?

Har du en produkt som du vill svetsa, men som kanske kräver en annorlunda eller ny produktionslösning? Eller har du ett material som du undrar om du kan svetsa i en Forsstrom-maskin? Kontakta oss för vidare diskussioner och/eller för att provsvetsa!

Forsstrom har idag ett gediget basutbud av maskiner och tillbehör i världsklass, men alltjämt pågår ett fortlöpande utvecklingsarbete för att förbättra våra produkter. Antingen har vi en existerande lösning, eller så kan vi utveckla det för dig. Vi är alltid öppna för nya idéer.