Underhållstips

Håll rent när du svetsar

Var noga med att hålla både material, svetsutrustning och området kring maskinen rena. Smuts eller damm på exempelvis materialet, elektroden eller svetsbordet kan orsaka överslag som förstör både material och utrustning. Håll ordning och spara både tid och pengar tack vare att stopptiderna reduceras, materialspillet minskar – och att din Forsstrom-maskin håller längre.

Kolla jordelektroden

Se till att maskinens jordelektrod är hel och ren samt utan sprickor. Detta reducerar risken för driftstörningar i form av överslag eller bränningar. En ojämn jordelektrod innebär också risk för effektförlust och därigenom ett sämre svetsresultat. Genomför regelbunden översyn av jordelektroden och byt täckmaterial vid behov.

 

Förläng livslängden på sändarröret

För att förlänga livslängden på sändarröret, en av de dyraste delarna på maskinen, rekommenderar vi att du gör följande:

  1. Låt maskinen värma upp i 15 minuter innan du startar dagens första svetscykel, för att få bort eventuell fukt
  2. Rengör filtren en gång i månaden om du svetsar i en ren miljö eller en gång i veckan i en miljö med dålig luftkonditionering, för bättre nedkylning av sändarröret
  3. Låt maskinen vila i 15 minuter innan du stänger av den efter dagens arbete, så hinner den kylas ner