DR 200-500

This is a picture of Forsstrom's machine model DR.

DR är lämplig för svetsning av stora produkter, eftersom den har ett stort fritt utrymme på 1500 mm bakom elektroden.

DR (5-12 kW) har varit en del av vårt sortiment i över 25 år. Den möjliggör optimerad materialhantering och det går att arbeta från tre sidor av svetsbordet. Denna modell har ett mekaniskt och justerbart bottenstopp, vilket möjliggör en säker svets av icke-förstärkt material för produktion av till exempel poolliners.

DR-modellen har vidareutvecklats för att tillgodose våra kunders behov och följande funktioner har lagts till:

  • Möjlighet till ökat avstånd mellan svets- och jordelektrod, upp till 250 mm
  • Större svetsbord och anpassningsbar maskinhöjd
  • Inmatningsramp för förbättrad materialhantering